Ceník

ubytování

Brdy ikony final-07

Pronájem celé chalupy

Pobyt pro max. 7 osob na týdenní nebo víkendové pobyty.

Příjezd a odjezd

Ubytování je možné  od 14:00 do 16:00, odjezd je od 9:30 – 10:00, od 10:30 začíná úklid objektu.

Aktuální ceník pro sezónu 2019

Týdenní pobyt  v hlavní sezóně*

15.500 Kč

Týdenní pobyt mimo hlavní sezónu*
11.500 Kč

Víkendový pobyt mimo sezónu 
6.500 Kč

Velikonoční pobyt – čtvrtek až pondělí 
10.500 Kč

*Hlavní sezóna je od Června do Září, během ní nelze rezervovat víkendy

V ceně pronájmu je

Náklady na vodné a stočné, povlečení dle počtu ubytovaných, ručníky, veškeré vybavení kuchyně,
automatická pračka, žehlička s žehlícím prknem, dětská postýlka, venkovní bazén (pouze hlavní sezóna),
balení 1 ks dřevěného uhlí na grilování (hlavní sezóna), připojení k WIFI, samostatná uzamykatelná místnost na uskladnění pro kola a lyže.

V ceně pronájmu není

Náklady za vytápění za 1 týden v hlavní sezóně – 500 Kč, náklady za vytápění za 1 týden mimo sezónu – 1.000 Kč. Skutečně spotřebovaná elektrická energie (osvětlení bytových prostor, filtrace pro bazén, bojler). Domácí zvíře – pes středního plemena 500,- za jeden týden (ostatní dle dohody), závěrečný úklid 500,- (při příjezdu nutno objednat).

Platební podmínky

Nájemník je povinen zaplatit zálohu ve výši 50% celkové ceny pronájmu, nejpozději  do 5 kalendářních dnů od rezervace. Zbývajících 50% ceny nájmu musí být pronajímateli uhrazeno nejpozději 30 kalendářních dní před začátkem pronájmu. Pronajímatel si ponechává právo odstoupit od smlouvy v případě, že výše uvedené termíny plateb nebudou ze strany nájemníka dodrženy. 

Odstoupení od smlouvy a storno poplatky

Nájemník má nárok odstoupit od smlouvy. V případě takového odstoupení náleží pronajímateli odškodné/storno poplatek ve výši:

a) Zrušení rezervace v době od 60 dne do 30 dne před rezervovaným termínem – vrácení 50% zaplacené zálohy

b) Zrušení rezervace v době kratší než 30 dnů před rezervovaným termínem – záloha nebude vrácena. Pronajímatel nevyžaduje žádný storno poplatek v případě, že nájemník najde za sebe náhradní osobu, která si nemovitost pronajme za stejných podmínek v uvedeném termínu.Nájemník má právo odstoupit od smlouvy o pronájmu, pokud na počátku pronájmu zjistí, že nemovitost nesplňuje základní hygienické normy, případně je z  jiných závažných důvodů zcela neobyvatelná. V takovém případě tak musí učinit ihned v den nástupu při převzetí pronajímané nemovitosti. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.Pronajímatel má právo odstoupit od smlouvy o pronájmu v případě výskytu objektivních závažných příčin, jako jsou živelné katastrofy, technické havárie apod., které znemožňují provozování nemovitosti. V takovém případě se vrací zaplacená záloha za pronájem v plné výši.
Pronajímatel je oprávněn odstoupit od smlouvy o pronájmu v případě hrubého porušení Domovního řádu nájemníkem. V takovém případě je nájemník povinen na výzvu pronajímatele  nemovitost opustit okamžitě a bez nároku na vrácení peněz za pronájem.

Chalupa Brdy 2019